ՎԻԼԻԱՄ ՍԱՐՈՅԱՆ
«Քարանձավի  մարդիկ»
____________________

ԱՐԹՈՒՐ ԱԴԱՄՈՎ
«Պրոֆեսոր  Տարան»